Så fungerar bergvärme

Förenklat utvinns bergvärme genom att en ledning fylld med en vätska med mycket låg kokpunkt förs ner i ett eller flera djupa hål som har borrats i berggrunden under ditt hus. Hålen är omkring 90-200 meter djupa för att nå ner till grundvattennivån. Grundvattnet värmer upp köldmedlet i ledningen och får det att förångas. Ångan förs vidare till en kompressor som komprimerar gasen och gör den ännu varmare. Gasen går vidare till kondensorn i din värmepump där den avger värmen till det vatten som cirkulerar i husets värmesystem. Sedan kyls köldmedlet ner igen och processen startar om på nytt.

Bergvärme använder sig av geoenergi. Denna energi består framför allt av solenergi som har lagrats i marken, men även viss värme från jordens inre bidrar till den. Tack vare att grundvattentemperaturen i Sverige är relativt stabil innebär det att man kan använda sig av denna process året runt, vilket gör att bergvärme är en säker och pålitlig värmekälla.

Rätt dimensionerat borrhål

Korrekt dimensionerade borrhål är en förutsättning för att din bergvärmepump ska fungera optimalt. Vi ser till att du får borrhål som är anpassade till de förhållanden som gäller för installation av bergvärme i Södertälje. Temperaturen i borrhålen kan nämligen vara olika i olika delar av landet. Vi har i många år arbetat i Storstockholm och vi vet vad som krävs för att få rätt dimension.

Lättanvänt system

Bergvärme är lättanvänt för dig som kund. Bergvärmepumpar styrs och regleras med hjälp av en display med tydliga symboler och instruktioner som är lätta att följa. När du beställer bergvärme av oss får du självklart en ordentlig genomgång så att du vet hur du sköter och ställer in ditt system. Skulle något problem uppstå hjälper vi dig och vi erbjuder även fullständig service av din bergvärmepump.

Hör av dig till oss redan idag för att få en utvärdering kring vad bergvärme kan göra för dig i form av energibesparing och för att få ett pålitligt och stabilt värmesystem som fungerar i alla väder.

Vi levererar, installerar och sköter service av bergvärmepumpar